EH-686

Yleiskäyttöinen
ohjaus- ja valvontayksikkö

Web-käyttöliittymä
Kommunikointi GSM-puhelimella
Toiminnot
Konfigurointi

OUMAN EH-686 on yleiskäyttöinen ohjausyksikkö, joka ohjelmoidaan käyttökohteen tarpeiden mukaisesti. Toimintojen ohjelmointia ja laitteen käyttöönottoa varten on konfigurointi- ja kytkentäkaavio-ohjelma PC:lle.
   
EH-686: een voidaan kytkeä kahdeksan mittaus- tai kytkintietoa ja kahdeksan ohjauslähtöä. EH-686 voi toimia myös isäntälaitteena RS-485 väylässä, jolloin GSM-modeemin välityksellä voidaan kommunikoida usealle laitteelle.
  
EH-686 laitteen ollessa kytkettynä EH-net palvelimeen Modbus-väylän kautta, laitteen kanssa kommunikoidaan web-selaimella. Jos EH-net palvelimeen on kytketty GSM-modeemi, tieto hälytyksistä välittyy myös GSM-puhelimeen tekstiviestinä.

Web-käyttöliittymä

EH-686 laitteita voidaan ohjata
ja valvoa myös edullisen
web-käyttöliittymän avulla.
Suurehkojenkin Ouman-
kiinteistöautomaatiojärjes-
telmien etäohjaus- ja valvonta
on helppoa ja havainnollista
web-selaimella, ajasta ja
paikasta riippumatta. Selain-
käyttöä varten tarvitaan
Modbus-600-sovitin EH-686:een,
EH-net palvelinyhteys sekä
toimiva verkkoratkaisu ja
riittävä tietoturva.

Kommunikointi GSM-puhelimella

Kommunikointi EH-686-ohjaus-
yksikön kanssa tapahtuu matka-
puhelimella EH-686:een kyketyn
GSM-modeemin välityksellä.
Laitetta ohjataan matkapuheli-
mella tekstiviestein.

Erilaisia käyttöesimerkkejä:

Hälytyskäyttö
Puhallinohjaukset
Lämmityksen/jäähdytyksen säätö
Ovien lukitus
Pihavalojen ohjaus


Toiminnot:

Tulot (yht. 8 kpl):
• Max. 4 NTC-mittausta ja 4 lähetinmittausta tai
• jokaiseen tuloon voidaan kytkeä potentiaalivapaa kosketintieto

Ohjauslähdöt (yht. 8 kpl)
• Releohjaukset (6 kpl)
• 0...10V ohjaukset (2 kpl)

Väylän masterlaitteena toimiminen

EH-686 voi toimia myös ns. isäntälaitteena (master-laitteena) RS-485 väylässä. Tällöin väylään voidaan kytkeä muita Ouman-laitteita (EH-686, EH-60, EH-200 ja EH-105). Laitteita voi olla yhteensä 32 kappaletta.
Tällaisessa väylässä GSM-modeemi kytketään EH-686 isäntälaitteeseen, jolloin muihin saman verkon laitteisiin kommunikoidaan isäntälaitteen kautta. Käyttäjä erottaa laitteet toisistaan laitetunnuksen perusteella.

   

Käyttökohteen mukainen konfigurointi

EH-686 konfiguroidaan aina käyttötarkoituksen mukaiseksi. Työkaluohjelma löytyy osoitteesta www.ouman.fi. Konfigurointi voidaan suorittaa helposti ohjatun toiminnon avulla tai vapaammalla ohjelmoinnilla.

Esimerkkikuva, 2-nopeuksinen puhallinohjaus ulkolämpötilarajoituksella.

Konfiguraattori tekee havainnollisen kytkentäkuvan (layoutkuvan), kytkentäkaavion ja ohjelmaraportin.


Konfiguraattorista löytyy seuraavia ohjattuja toimintoja:

1.  Releohjaukset: valojen ohjaus, autolämmitys, saunan ohjaus, ovilukituksen ohjaus, yleisohjaus, puhallinohjaukset 1- ja 2-teho, binäärikytkin ja sysäysrele
2.  Termostaattitoiminnot: lämmitys, jäähdytys ja lämmönpudotuksen ohjaus
3.  Hälytystoiminnot: vesivuoto, murtovalvonta, kosketinhälytys, palovalvonta, ala- ja ylärajahälytykset, sähkökatkovalvonta ja ristiriitahälytys
4.  Mittaukset: yleismittaus ja tilatieto
5.  Pulssilaskurit: energia-, vesimäärä- ja sähkönkäyttölaskuri
6.  Säätömodulit: kompensaattori, PID- ja PI-säätimet sekä lämmitykselle että jäähdytykselle


EH-686 voidaan ohjelmoida käyttökohteen tarpeiden mukaan.

        © Ouman Oy, Voimatie 6, FI-90440 Kempele, Finland, puh/tel +358 (0)424 8401, fax +358 (0)8 815 5060, e-mail ouman(at)ouman.fi